Početna
KALELARGART - Festival ulične umjetnosti
KalelargArt - Festival ulične umjetnosti je projekt koji ujedinjuje prezentaciju ulične kulture i animaciju stare gradske jezgre. Projekt podrazumijeva plesne, kazališne i preformerske izvedbe u gradu. Sastoji se od niza događanja, lociranih na više atraktivnih punktova stare jezgre koja na kvalitetan i monden način prezentiraju uličnu kulturu. Iako je Zadar u proteklih nekoliko godina doživio “kulturni” procvat, smatramo da je KalelarArt upotpunio kulturnu ponudu grada i potrebe urbane populacije kao i očekivanja turista tijekom ljetne sezone u gradu.

01.09.2018

 
HOKOM - Međunarodni sajam hortikulture, komunalne opreme i zaštite okoliša
Agencija Ross Media Consulting i Radio 057 su od 18.- 21.svibnja 2006.g, u Zadru, za naručitelje Grad Zadar, te gradska komunalna poduzeća Čistoća d.o.o. Zadar, Nasadi d.o.o. Zadar i Vodovod d.o.o. Zadar, organizirali 1. Međunarodni sajam hortikulture, komunalne opreme i zaštite okoliša – HOKOM.

01.11.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZDVOJENI PROJEKTI
 
SABUŠA
 
 
ZELENI DANI GRADA ZADRA
 
 
KAKO DO NAS